Etkinlikler
Bölüm/Ana Bilim Dalı :
Etkinlikler

AKADEMİK KADROMUZUN KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE VE KONFERANSLAR, SERGİLER, YAYINLAR

Kendi öğretim üyesini yetiştirme programı olarak ağırlık verdiğimiz çalışmalardan, kitap yayını, bilimsel dergilerde yayınlar ile bilimsel kongre ve konferanslara katılımda da imkanlarımızın elverdiğinin üzerinde bir gayretle ileri bir seviyeye geldiğimiz görülmektedir.

KİTAP YAYINI ÇALIŞMALARIMIZ

Yrd. Doç. Dr. Genco Berkin ’in “Fasad Tasarımı” isimli kitabı basılmış ve yayınlanmıştır Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2011, ISBN-13:978-605-396-130-7.

End. Ür. Tas. Böl. Başkanı Prof. Dr. Önder Küçükerman ve Doç. Dr. İpek Fitoz “Tarihi Süreç İçinde Tasarım, Üretim, Endüstri ve Yaratıcılık” isimli bir ders kitabı hazırlamışlar ve Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yayını olarak basılması için Rektörlük onayına arz edilmiştir.

ULUSLARARASI ENDEKSTE TARANAN HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

Bu bilimsel ve uluslararası kongrelere bizzat katılımların yanında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bildirilerden örnekler verecek olursak,

Yrd. Doç. Dr. Füsun Seçer Kariptaş, “İstanbul Yeniköy’de Modern Mimarlık Mirası Örneği Bir Sedad Hakkı Eldem Yapısı: Haraççı Konutu”, Mimar.ist - Tarandığı Indexler DAAI (Design and Applied Arts Index) , 76-81 pp. , 2011. İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Füsun Seçer Kariptaş, , “Kasımpaşa’da 19.Yüzyıl Endüstri Mirası Örneği:Kasımpaşa Un Fabrikası” , Mimar.ist - Tarandığı Indexler DAAI(Design and Applied Arts Index) , 43,41-48 pp., 2012.

Yrd. Doç. Selhan Yalçın Usal, 2012, Evaluation of product consumption understandings of interior architecture students in terms of sustainability, Procedia -Social and Behavioral Sciences Journal 42, CY-ICER 2012, 351-356 (ISSN: 1877-0428). (Dergi, SCOPUS, Science Direct ve Conference Proceedings Citation Index (ISI - Web of Science) tarafından taranmaktadır.)

Yrd. Doç. Selhan Yalçın Usal, Yard. Doç A. Nilay Evcil , 2011. Exploring the development of cultural and art consciousness in Istanbul: A study of interior design students. Journal of Interior Design, 36/4, 19-29. (Tarandığı Index: DAAI - Design and Applied Arts Index)

Öğr. Gör. Yaman Gedikoğlu, Yrd. Doç. Dr. Genco Berkin, M. Altınöz , Employing Volcanic Tuff Minerals in Interior Desıgn to Reduce Microbial Contaminants and Airborne Fungal Carcinogens of Indoor Environments, Toxicology and Industrial Health Dergisi, Ekim 2011

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş , Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi, “Unkapanı Değirmeni Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi” S.10, s.39-47, Aralık 2011.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA YAYIMLANAN BİLDİRİLER:

1. Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, Yrd. Doç. Şenay Boduroğlu, Arş. Gör. Esin Sarıman , 22. International Building & Life Congress konferansı dahilinde “22. International Building & Life Congress” bildiri kitapçığındaki “Sunum ve anlatım tekniklerinin mimarlık eğitimindeki yeri”, Bursa, Türkiye, Mart 2011

2. Yrd. Doç. Şenay Boduroğlu, Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, Arş. Gör. Esin Sarıman , 2. International Conference on New Trends in Education And Their Implications 2011 konferansı dahilinde “2. International Conference on New Trends in Education And Their İmplıcations 2011” bildiri kitapçığındaki “Tasarım Eğitiminde Değişen Dinamikler: Evrensel Tasarım Kavramı”, Antalya, Türkiye, Nisan 2011

3. Yrd. Doç. Şenay Boduroğlu, Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, 23. International Building&Life Congress konferansı dahilinde "23. International Building&Life Congress" bildiri kitapçığındaki " The Transformatıon And Sustaınabılıty Of Industrıal Areas, Example Of Istanbul- Golden Horn Regıon”, Bursa, İstanbul, Nisan 2012.

4. Yrd. Doç. Şenay Boduroğlu, Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, “Rüzgar Enerjili Etken Sistemlerin Yapılarda Kullanım Biçimleri” , Greenage II Symposıum, Sustaınable Socıety and Green Economy, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Nisan 2012.

5. Arş. Gör. Salih Salbacak, “Geleneksel Türk Evinin Gelişimi ve Balkanlardaki Örnekleri” XVII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp-Makedonya, 04–07 Mayıs 2012

6. Arş. Gör. Salih Salbacak, “The evoluton of Anatolia dwelling architecture in the scope of 2000 years and the foundations of Turkish Housse concept”, V. Internatıonal Turkısh Culture And Arts Congress/Art Actıvıty, Madrid, Spain, May 09–13, 2011

7. Arş. Gör. Salih Salbacak, “Kültürel Mirasın Belgelenmesi ve Korunması Bağlamında Giresun İlinin Geleneksel Yerleşim Dokusu, Mimari ve Geleneksel Evlerin Değerlendirilmesi”, VIII Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, İzmir, Türkiye, Kasım 20–24, 2011

8. Frisson, C., Alaçam, S., Arş. Gör. Emirhan Coşkun, Ertl, D., Kayalar, C., Lawson, L., Lingenfelser, F., Wagner, J., 2010.CoMediAnnotate : towards more usable multimedia content annotation by adapting the user interface, proceedings of eNTERFACE'10, the 6th International Summer Workshop on Multimodal Interfaces, July 12 - August 6, University of Amsterdam, the Netherlands

9. Arş. Gör. Emirhan Coşkun, Çagdaş, G ., 2011, An Integrated Model For Emergent City Behavior Based On User Movements,proceedings of eCAADe'11: Respecting Fragile Spaces, University of Ljubljna, Slovenia, 21-26 September

10. Arş. Gör. Emirhan Coşkun , Kukul, T., 2011, A Stratified Space by the Integration of Physical and Digital Spaces, proceedings of eCAADe'11: Respecting Fragile Spaces, University of Ljubljna, Slovenia, 21-26 September

11. Yrd. Doç Dr. Genco Berkin, “Turkish Ornaments Designed with Geometry” , V. International Turkish Culture and Arts Congress, Madrid, İspanya, 6-10 Mayıs, 2011

12. Yrd. Doç. Selhan Yalçın Usal, Alan Markalaşmasında Boş Zaman Tasarım Ürünlerinin Yeri -Kapadokya İçin Bir Deneme , Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevşehir, 16-19 Kasım, 2011

13. Yrd. Doç. Dr. Fatih Us, Sosyo Kültürel Bağlamda Mimari Ortamın Sinemada Temsili, Mimarlık Meslek Ortamı, 23. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, Mimarlar Odası Bursa Şuıbesi, 24-26 Mart 2011, Bursa

14. Yrd. Doç. Dr. Fatih Us, “Sinema Filmlerindeki Mimari Mekanlarda Kullanılan Kamera Hareketleri”, Mimarlık Medya Sanat, M.S.G.S.Ü. Yayınları, Sempozyum, Nisan 2012, İstanbul.

15. Yrd. Doç. Dr. Fatih Us, “ Sinema filmlerinde mekan duygusunun temsili” “representation of space emotion ın motion Picture films ”, “Art, emotion and value”, V Mediterranen congress of aesthetics, 4th-8th july 2011, Ispanya, Cartegena.

16. Arş. Gör. Hülya Yavuz Öden , Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, “Organik Formda Mekan Tasarımının Ürgüp Bölgesindeki Uygulamaları ve Günümüz Organik Tasarımları ile İlişkileri ” Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir Üniversitesi, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevşehir, 16-19 Kasım, 2011

17. Arş. Gör. Bilge Yararel, “Sosyo- Kültürel Bağlamda Mimari Ortamın Sinemada Temsili”, Mimarlık Meslek Ortamı, 23. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 24-26 Mart 2011, Bursa.

18. Arş. Gör. Bilge Yararel , “Ergonominin Ofis Çalışanları Üzerindeki Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri” 18.Ulusal Ergonomi Kongresi, Gaziantep Üniversitesi,

19. Arş. Gör. Bilge Yararel , "Doğal Taş Malzemenin Kent Mobilyası Tasarımında Kullanımı” Doğal Yaşam Doğal Taş Sempozyumu, MSGSÜ

20. Arş. Gör. Bilge Yararel , "Endüstrileşmeyle Birlikte Mobilyada Hızlı Üretim ve Tüketim Kavramı " 3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, MSGSÜ

21. Arş. Gör. Bilge Yararel , "Mobilya Tasarımında Ekolojik Yaklaşımlar ve Çevreye Duyarlılık " II. Mobilya Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi

22. Arş. Gör. Bilge Yararel , "Çevre Dostu Mobilya Anlayışı ve Günümüz Tasarımına Olan Etkileri " 8. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi

23. Arş. Gör. Gözde ÇAKIR, “Sürdürülebilir Kalkınma Adına İklim Değişikliğinin Küresel Ölçekte İrdelenmesi (Study of Climate Change on the subject of Sustainable Development on a Global Scale)”, 2. Uluslararası Greenage Sempozyumu (International GreenAge II Symposium), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Mimar Sinan Fine Arts University) - İstanbul, 26 - 27 Nisan 2012 (26-27 April 2012).

24. Arş. Gör. Gözde ÇAKIR, “Enerji Etkin Çift Kabuk Cephe Sistemleri (Energy Efficient Double Skin Facade Systems)”, X. Uluslar arası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu – Binalarda Enerji Kullanımı ve Sürdürülebilirlik (X.International HVAC+R Technology Symposium – Energy Use in Buildings and Sustainability) - İstanbul, 30Nisan-2Mayıs 2012 ( April30 - May2 2012 )

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA

SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA YAYIMLANAN BİLDİRİLER:

1- Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, Yrd. Doç. Şenay Boduroğlu , Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, Docomomo- Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları konferansı dahilinde “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, Docomomo-Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları” bildiri kitapçığındaki “İstanbul Haraççı Konutu”, Mersin, Türkiye, Aralık 2011.

2- Yrd. Doç. Şenay Boduroğlu, Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, Docomomo -Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları konferansı dahilinde “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, Docomomo -Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları” bildiri kitapçığındaki “Konya Kız Muallim Mektebi”, Mersin, Türkiye, Aralık 2011.

3- Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, MSGSU III. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu dahilinde, Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut bildiri kitapçığındaki “Zamanla Değişen Endüstriyel Mekanlar, Ambardan Reklam Ajansına Kasımpaşa Tuz Ambarı Örneği”, İstanbul, Ekim 2012.

4- Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılılmları VIII, Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları konferansı dahilinde "Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII. Poster Sunuşları" bildiri kitapçığındaki"İstanbul Eyüp Üçşehitler İklöğretim Okulu Binası”, Kocaeli, Türkiye, Ekim 2012.

5- Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, Yrd. Doç. Şenay Boduroğlu, Arş. Gör. Esin Sarıman , 18. Ulusal Ergonomi Kongresi dahilinde, Ergonomi ve Teknoloji bildiri kitapçığındaki, “Mutfak Tasarımında Yaşlı Ve Engelli Kullanıcılarıda Kapsayan Evrensel Çözümler”, Gaziantep, Türkiye, Kasım 2012.

6- Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, Arş. Gör. Bilge Yararel, Arş. Gör. Büşra Ünver, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi dahilinde, Ergonomi ve Teknoloji bildiri kitapçığındaki, “ Ofis Mekanlarında Ergonominin Çalışanlar Üzerinde Psikolojik ve Fizyolojik Etkileri”, Gaziantep, Türkiye, Kasım 2012.

7- Yrd. Doç. Dr. Fatih Us, “Samsun Büyükşehir Belediye Binası”, DoCoMoMo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları , “TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI VIII”, 12-14 Ekim 2012, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli.

8- Yrd. Doç. Dr. Fatih Us, “Bilgisayar Teknolojilerinin Ergonomik Kullanımı ve Mobilya Tasarımına Etkisi, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi, “Ergonomi ve Teknoloji”, 16-18 Kasım 2012, Gaziantep.

9- Arş. Gör. Gözde Çakır, “Ekolojik Mimarlık”, Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu 4-6 Kasım 2010, Mehmet Akif Ersoy Üniv., Burdur.

10- Arş. Gör. Emirhan Coskun, Cagdas, G., 2011, Kullanıcı Hareketlerine Dayalı Beliren Kent Davranışı İçin Bir Model, Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyum, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul, 23 Mayıs 2011

11- Prof. Dr. Önder Küçükerman, “Endüstri Tasarımı Eğitiminin Kırkıncı yılı ve Türk Tasarımının Dört Aşaması” Endüstride Tasarımda Eğitimde 40 Yıl Sempozyumu, MSGSÜ, 7 Aralık 2011, Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl. Sempozyum kitabı, s. 13-28, MSGSÜ yayını, 2011, İstanbul

ÇEŞİTLİ MESLEKİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1. Yrd. Doç. Handan Özsırkıntı Kasap, Yard. Doç. Füsun Seçer Kariptaş , “Mimarlık Eğitiminde Plastik Sanatların Yeri”, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, No:48, s.19-22, Ocak 2011

2. Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, “Fabrikalardan Kültür, Sanat ve Eğitim Binalarına… Yeniden İşlevlendirilen Endüstri Binaları” , Stone Concept Dergisi, sayı 2, s. 76-81, Ocak- Şubat 2011, İstanbul

3. Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş , “Mimarlık Eğitiminde Anlatım Tekniklerinin Önemi ve Gelişimi” Mimaran Dergisi, Sayı 6, s. 25-29, Kış 2011, İstanbul

4. Yrd. Doç Dr. Genco Berkin, “Çocuklar Nerede Oynayacak?” Yapı Dergisi, Mart 2011, İstanbul

5. Yrd. Doç Dr. Genco Berkin, “Citeus-Altius-Fortius” Yapı Dergisi, Ağustos 2012, İstanbul

6. Yrd. Doç Dr. Genco Berkin, Yrd. Doç. Selhan Yalçın Usal, 2012. Mağaza Tasarımında Çekim Oluşturma İlkeleri, Yapı, sayı 364, Mart, s: 124-129, İstanbul

7. Yrd. Doç. Selhan Yalçın Usal, 2012. Mobilya Tasarımında Metallerin Teknolojik Olanaklar Bağlamında Tercih Edilmesi, Yapı, sayı 369, Ağustos, s: 116-121, İstanbul

8. Yrd. Doç. Şenay Boduroğlu, Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş , “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar Enerjisinin Konutlarda Kullanımı”, Çatı- Cephe Dergisi, s. 34-35, Mart- Nisan 2011

9. Yrd. Doç. Füsun Seçer Kariptaş, Yrd. Doç. Şenay Boduroğlu , “Ekolojik Mimarinin Etkisi ile Değişen Çatılar” , YAPI Dergisi, S:355, Haziran 2011.

10. Yrd. Doç. Handan Özsırkıntı Kasap, Yrd. Doç. Dr. F. Seçer Kariptaş, “Mimarlık Eğitiminde Plastik Sanatların Yeri” , Batı Akdeniz Mimarlık, Mimarlar Odası Antalya Şubesi 01/2011 Sayı,48, sayfa,19-22.

11. Arş. Gör. Tuğba Erdil, “Mekansız Bir Mimarlığa Doğru Mobilite ve Kent: Circuler Sergisi ile Mobil Kenti Okumak”, Mimarlık, Sayı 367, ss.27-30, Eylül 2012.

12. Arş. Gör. Tuğba Erdil, “Postmoderni Rasyonelleştirmek: Anti İdeolojik Eylem Alanı Olarak Mimarlık ve Mario Botta Mimarlığı Üzerine Bir İnceleme”, Yapı, Sayı 369, ss.54-56, Ağustos, 2012.

13. Arş. Gör. Gözde ÇAKIR, “ Yapısal Atıkların Geri Dönüşümünün Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Önemi”, Mimarlıkta Malzeme Dergisi, Sayı:22, Syf.: 26-29, 2012.

14. Arş. Gör Gözde ÇAKIR, “ Peyzaj Tasarımında Doğal Taş Malzemesinin Kullanımı”, Doğal Yaşam Doğal Taş Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - İstanbul,

15. Arş. Gör Gözde ÇAKIR, " Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Yapısal Atıkların Geri Dönüşümünün Önemi", 2. Proje ve Yapım Yönetimi Ulusal Kongresi-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü- İzmir, 13-16 Eylül 2012.

16. Arş. Gör Gözde ÇAKIR, Arş. Gör Emirhan Coşkun, “ Ekolojik Denge İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Önemi”, Ekoloji Sempozyumu- Kilis, 3-5 Mayıs 2012.

17. Arş. Gör Eda Selçuk ' İnşaat Projelerinde Verimlilik Performansını Etkileyen Faktörler', 2. Proje Yapım Yönetimi Kongresi, 2012.

18. Arş. Eda Selçuk, Arş. Gözde ÇAKIR, “ İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliğini Etkileyen Fiziksel Faktörlerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi”, 18.Ulusal Ergonomi Kongresi- Gaziantep, 16-18 Kasım 2012.

19. Arş. Gör. Büşra Ünver, Arş. Gör. Bilge Yararel , “Çevre Dostu Mobilya Anlayışı ve Günümüz Tasarımına Olan Etkileri”, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu: Farkındalık, 25-26 Nisan 2013, Trakya Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edirne.

20. Arş. Gör. Büşra Ünver, “Eski Moda Deniz Kulübü”, DoCoMoMo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, “TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI VIII”, 12-14 Ekim 2012, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli. Arş. Gör. Büşra Ünver, “Kimliksizleşen Mekanların Kent İnsanı ile Etkileşimi”, 3. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut, 3-5 Nisan 2013, MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul.

 

DİĞER YAYINLAR

1. Arş. Gör. Salih Salbacak, 03.01.2011 tarihinde http:// www.arkiv.com.tr de yayınlanan “Taşbaşı Parkı” isimli yazısı

SERGİLER

1. Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Disiplinler ve Mimari Proje Sergisi, Haliç Üniversitesi Mecidiyeköy kampusü Sergi Holü, 2011

2. Prof. Dr. Önder Küçükerman, “10 Adımda Kapalıçarşı” Sergisi, Türkiye İş Bankası Müzesi, 8 Kasım 2010-27 Şubat 2011.

3. Prof. Dr. Önder Küçükerman, “1935’ten Günümüze Camla Yazılan Tarih” Sergisi

Türkiye İş Bankası Müzesi, Aralık 2011-29 Nisan 2012.

4. Arş. Gör. Hülya Yavuz Öden, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu sergisi , eserle katılım, 16-19 Kasım 2011.

5. Arş. Gör. Hülya Yavuz Öden , Kişisel Resim Sergisi, Bedesten Sanat Galerisi (Söke) 12-24 Aralık 2011.

6. Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Disiplinler ve Mimari Proje Sergisi, Haliç Üniversitesi Mecidiyeköy kampusü Sergi Holü, 2012

7. Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Disiplinler ve Mimari Proje Sergisi, Astoria Alışveriş Merkezi, 2012.

8. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın koordinatörlüğünde "2012 İstanbul Tasarım Bienali"nin Üniversitelerarası işbirliği kapsamında Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin ortaklaşa hazırladıkları "Kusurluluk" temalı karma sergi, Haliç Üniversitesi Mecidiyeköy kampusü Sergi Holü 05 Kasım 2012

 

KONFERANSLAR

1. Prof. Dr. Önder Küçükerman “AYLA KUTLU’NUN KALEMİNDEN: İNSAN, MEKAN, ZAMAN VE TASARIM ÜZERİNE”, 1. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Ayla Kutlu Edebiyatı, 25-26 Mayıs, Anadolu Kulübü, Büyükada, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mayıs 2011

2. Prof. Dr. Önder Küçükerman, “Endüstri Tasarımı Eğitiminin Kırkıncı yılı ve Türk Tasarımının Dört Aşaması” Endüstride Tasarımda Eğitimde 40 Yıl Sempozyumu, açılış konuşması, MSGSÜ, 7 Aralık 2011.

PANELLER

1. Yrd. Doç. Dr. Genco Berkin , Tasarımda Semboller konulu bir panel düzenlemiştir. Bu panele Prof. Önder Küçükerman, Öğr.Gör. Ahmet Yiğitgüden ve Hüseyin Alantar konuşmacı olarak katılmıştır.

TAMAMLANAN TEZLER

1. Arş. Gör. Şenay Nuhoğlu, Çevre Kavramı, Endüstri Ürünleri Tasarımındaki Yeri ve Bir Tasarım Stratejisi Olarak İncelenmesi, MSGSÜ, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2010, İstanbul.

2. Arş. Gör. Gözde Çakır, Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Yüksek Yapıların İrdelenmesi, MSGSÜ, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 2011, İstanbul.

3. Arş. Gör Eda Selçuk 'Sağlık Yapılarında Tasarım Yönetimine Yönelik Bir Model Önerisi', MSGSÜ, FBE, Yüksek Lisans Tezi, , Şubat 2012, İstanbul 2012

4. Arş. Gör. Büşra Ünver, Sinemada Mekansal Duyumsama: The Shining Filmi Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2012, İstanbul.

ULUSAL TASARIM YARIŞMASI KOORDİNASYONU

“Gençlik ve Deniz Düşleri Tasarım Yarışması” , Göcek Boat Expo Ve Göcek Belediye Başkanlığı, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Elemanları ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü elemanları işbirliği ile jüri oluşturulması. Yrd. Doç. Atilla Söğüt, Yrd. Doç. Emre Kavut, Yrd. Doç. Cem Doğan ve Yrd. Doç. Nuri Sezer

Sultanahmet Derneği (Suyad) İşbirliği Projesi , 13-17 Nisan 2011

ERASMUS PROGRAMI İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ

İspanya Coruna Üniversitesi, School of Architecture ile Öğretim Üyesi Değişimi Programı gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Vefa Çetinİspanya Coruna Üniversitesi’nde Erasmus programları öğretim üyesi değişimi kapsamında “İstanbul Sarayları ve Boğaziçi Yalıları” konulu 3 günlük ders ve seminer vermiş ve yine aynı program dahilinde Yrd. Doç. Dr. Genco Berkin “Geleneksel Türk Evinde Oranlar ve Yapım Tekniği” konulu 3 günlük bir ders ve seminer vermişlerdir.

DOÇENTLİK BAŞVURUSU

Fakültemizin öğretim üyesi yetiştirme planlaması dahilinde Yrd. Doç. Dr. Füsun Seçer’in Ü.A.K. ‘a yaptığı Doçentlik başvurusu kabul edilerek jürisi kurulmuştur.

HAKEMLİ DERGİ HAZIRLIKLARI:

HMF (HALİÇ, MİMARLIK FAKÜLTESİ)

Gerek fakültemiz öğretim elemanlarının bilimsel birikimlerini yayınlama ve paylaşma, gerekse Yüksek Öğrenim Kurumlarının ihtiyacı olan hakemli bilimsel yayın organı eksikliğine cevap verme açısından “HMF Bilim- Tasarım- Sanat” hakemli dergisinin faaliyete geçirilmesi önerimiz de ekte sunulmaktadır.

    

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Prof.Dr. Vefa Çetin ve Yrd.Doç.Dr. Genco Berkin Coruna Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Erasmus Programı Öğretim Üyesi Değişimi Kapsamında 14.11.2011 ve 19.11.2011 tarihleri arasında 2'şer ders vermişlerdir. Prof.Dr. Vefa Çetin'in İstanbul Sarayları ve Toplu Konutlar başlıklı dersleri ilgiyle izlenmiştir. Yrd.Doç.Dr. Genco Berkin'in Türk Evi'nde Pasif İklimlendirme ve Ekolojik Cam konulu dersleri beğeni kazanmıştır.

Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Selhan Yalçın Usal, Nevşehir Üniversitesi, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) tarafından düzenlenen I. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu'nda (16-19 Kasım, 2011) "Alan Markalaşmasında Boş Zaman Tasarım Ürünlerinin Yeri –Kapadokya İçin Bir Deneme" başlıklı bildirisini sunmuştur.

Mimarlık Fakültesi, İç mimarlık Bölümü Arş. Gör. Hülya Yavuz Öden, Nevşehir Üniversitesi, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) tarafından düzenlenen I. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu'nda (16-19 Kasım, 2011) "Organik Formda Mekan Tasarımının Ürgüp Bölgesindeki Uygulamaları ve Günümüz Organik Tasarımları ile İlişkileri" başlıklı bildirisini sunmuş  ve aynı sempozyum kapsamında yer alan sergiye eser ile katılmıştır.