Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölüm Hakkında

  

Küreselleşme sürecinin etkisiyle anti demokratik siyasî rejimlerin ve dışa kapalı ekonomik sistemlerin sayısının gittikçe azalması, iletişim ve ulaşım imkân ve araçlarının müthiş bir hızla gelişmesi, dünyanın tarihte benzeri görülmedik ölçüde bütünleşmesine yol açıyor. Globalleşme olarak adlandırılan bu süreç çoğu zaman sanıldığının aksine, sadece ekonomik faaliyetler alanında değil, siyasette, kültürde ve sanatta da gündeme geliyor. Mesafeler kısalıyor. Herkes ve her yer kolayca ulaşılabilecek duruma geliyor. Yerel standartlar evrilerek uluslararası boyutlar kazanıyor. Kültürler karşılıklı derin etkileşimlere giriyor, melezleşiyor ve ölçeğini büyütüyor. Dünyanın her hangi bir yerinde ortaya çıkan bir ürün, bir kültür eseri veya bir fikir süratle başka yerlere intikal edebiliyor. Şirketler artık sadece iç pazarlarını değil, bütün dünyayı gözeten ekonomik planlamalar yapıyorlar. Ülkelerde yaşanan, özellikle insan haklarıyla ilgili sorunlar, derhal dünya meselelerine dönüşebiliyor. Bu da başka devletlerin ve uluslararası kuruluşların ilgisini çekiyor, endişe nedeni ve müdahale konusu veya bahanesi olabiliyor. Küreselleşme olgusu ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine de yeni unsurlar ve boyutlar ekliyor. Kamu otoritesini kullanmayan, ama büyük bir itibar ve sınır ötesi insan gücü desteğine sahip uluslararası sivil toplum kuruluşları, insan hakları ihlallerinden çevre sorunlarına uzanan birçok alanda, adeta devletlerle yarışırcasına etkili olabiliyor. Kısacası, içinde yaşadığımız dönemde dünya her gün, her bakımdan gitgide daha fazla bütünleşik bir görünüme bürünüyorken, diğer taraftan yerelleşme olgusu bu yayılmaya meydan okuyabiliyor.

Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Haliç kıyısındaki kampüsünde zengin ve yetkin öğretim üyesi kadrosuyla, küreselleşmenin otaya çıkardığı sorulara ve sorunlara cevap vermek, ama aynı zamanda imkân ve fırsatlarından yararlanmak için gerekli vizyona ve donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerini yerelle sınırlı kalmayıp küresele ulaşmaya ve çok boyutlu analize dayanan bir bakış açısına ulaştırmaya ve bunun için gerekli siyaset, siyasal düşünce, hukuk, ekonomi, kültür, tarih ve dil bilgisiyle donatmaya yönelik bir eğitim gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, bir dünya şehri ve Türkiye’nin iktisadî, ticarî, kültürel başkenti olan İstanbul’un imkân ve avantajlarından da yararlanmak suretiyle, alanında öncü ve iddialı bir bölüm olarak yoluna devam etmektedir.

Bölümümüzün mezunları finans sektöründe, banka müfettişlikleri, uzmanlıkları, memurlukları; kamuda, bakanlıklarda uzmanlık ve teftiş heyeti üyelikleri, mülkiye amirliği, idari yargı hâkimliği, Dış İşleri ve Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesindeki; uluslararası kuruluşlarda, Birleşmiş Milletlerin çeşitli organlarında; üniversiteler, üniversitelere bağlı veya bağımsız Stratejik Araştırma Merkezlerinde; yazılı ve görsel medyada; gazete, dergi ve televizyonlarda muhabirlik, sayfa editörlüğü ve yazarlık gibi meslek ve kurumlarda çalışmaktadır.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2011-2012
Puan Türü Türkçe Matematik
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Yerleşke Bilgisi Sütlüce Yerleşkesi

2017-18 Eğitim Döneminde Üniversitemiz aşağıdaki şekilde öğrenci almıştır.

Program Adı Burs Oranı Taban Puan Başarı Sırası
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu 365,09016 82.649
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler % 50 221,76082 515.534
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler % 25