Bölüm Hakkında


 

1998 yılında kurulmuş olan İşletme Bölümü’nün amacı; giderek artan küresel rekabet ortamında bilgili, rekabetçi, yenilikçi yöneticiler yetiştirmektir. 21. yüzyıl çağının hızla değişen ve gelişen rekabet ortamında bu değişim ve gelişimlere adapte olabilen ve rekabet üstünlüğü sağlayabilecek yetide ulusal ve uluslararası yöneticiler yetiştirebilmeyi temel vazifemiz olarak görüyoruz.

Öğrencilerimiz İşletme Bölümü’nden aldıkları eğitim ile iş hayatında karşılaştıkları sorunları algılayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme güç ve donanımına sahip olacaklardır. Öğrencilerimizi, kamu ve özel kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikte işletme bilgisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bölümümüz bir yıl hazırlık olmak üzere, beş yıllık eğitim vermektedir. Ders programımız sosyal sorumluluk bilinci yüksek, sürekli gelişme hedefi güden yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Öğrenciler; Muhasebe, Finans, İktisat, Yönetim, Üretim, Pazarlama, Araştırma Yöntemleri, İstatistik gibi gerekli tüm yönetim sahalarında, alanlarında uzman Öğretim Üyelerimiz tarafından yetiştirilmektedir. Dördüncü sınıf derslerimiz tamamen seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz kendi uzmanlaşmak istedikleri alan doğrultusunda ders seçimi yapabilirler.

Bölümden mezun olan öğrencilerimiz, bankalar başta olmak üzere finans piyasası kurumlarında, yönetici ve yönetici yardımcısı unvanı ile istihdam edilebilirler. Mezunlar tüm özel sektör işletmelerinde pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları departmanlarında yönetici olarak ya da uzmanlık düzeyinde istihdam edilebilirler.

Özel söktürün yanı sıra Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da istihdam olabilirler.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  1998-1999
Puan Türü Türkçe-Matematik
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu
Eğitim Süresi 5 Yıl
Yerleşke Bilgisi   Sütlüce Yerleşkesi

2017-18 Eğitim Döneminde Üniversitemiz aşağıdaki şekilde öğrenci almıştır.

Program Adı Burs Oranı Taban Puan Başarı Sırası
İşletme (İngilizce) Burslu 330,40433 111.373
İşletme (İngilizce) % 50 227,29627 409.001
İşletme (İngilizce) % 25