Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Psikoloji
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim Bilimleri

Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı bölümlerimizde; bilgisayar ve modern laboratuar destekli, katılımcı ve hem teorik hem uygulamalı bir eğitim-öğretim modeli sunulmaktadır. Bu eğitim ile bilgiye ulaşabilen, analiz yapma gücü gelişen ve doğru karar verme yeteneği kazandırılmış ​bireyler yetiştirilmektedir. Böylece, öğrencilerimiz ilerideki iş yaşantılarında kendilerini geliştiren, sorgulayan ve yeniliklere açık ve uyumlu bireyler olacaklardır. Ayrıca, fakültemizde üniversitenin diğer fakültelerine ve meslek yüksek okullarına Temel Bilim ve Kültür dersleri de verilmektedir.

Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar ve yayım faaliyetlerine önem verilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde insan genetiği, kanser, nörodejeneratif hastalıklar ve evrim gibi konularda araştırma projeleri başarıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yılda iki sayı halinde basımı yapılan Journal of Cell and Molecular Biology adlı hakemli bilimsel bir dergi çıkarılmaktadır

Ayrıca Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik ve Psikoloji Bölümlerinde, Yüksek Lisans programları da başarıyla yürütülmektedir.