Ön Başvuru Bilgileri

Akademik Tanışma Görüşmesi'nde istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır:

- Diploma veya mezuniyet belgesi,

- Transkript,

- ALES sonuç belgesi,

- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

- ÜDS sonuç belgesi,

 

Önemli Notlar

*Akademik Tanışma Görüşmesi aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir.

*Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adaylardan ALES veya ÜDS puanı yeterli olmayanlar özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

*Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES koşulu aranmaz. 

*Doktora ve Sanatta Yeterlilik Programları için hem lisans hem de yüksek lisans diploması ve transkripti gerekmektedir.

*ÜDS belgesi Doktora ve Sanatta Yeterlik Programı için gereklidir.

*Türk Musikisi, Tiyatro, Grafik Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı, Fotoğraf ve Video Lisansüstü programları için ALES belgesi gerekmemektedir.