Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı (Tezli)

Genel Bilgi

Günümüzde geniş bir alana yayılan ve dev bir sektör haline gelen sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, korunmasında ve devamlılığında çok önemli bir yerinin olmasının yanı sıra, dünya endüstrisinde de çok önemli bir paya sahip olması, bu alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını baş döndürücü bir hızla arttırmakta ve çok geniş istihdam alanlarını yaratmaktadır.

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında  bahse konu bu alanlara yönelik çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip, çağdaş, dinamik, profesyonel bireylerin ülke  ve küreselleşen dünya gereksinimlerine göre çeşitli uzmanlık  alanlarında yetiştirilmeleri ve bu alanlarda istihdam imkânlarının yaratılması planlanmıştır. Üniversitemiz mevcut eğitim alanları, laboratuvarlarımız ve alanında uzmanlaşmış  eğitim kadrosu ile uluslararası düzeyde kaliteli bilimsel araştırmaların yapıldığı merkez olmasının yanı sıra düşünce, kültür, sanat ve spor dünyasına önemli katkıları olan olan bir üniversite olup multi disipliner bir bilim alanı olan spor bilimleri alanında sadece güncel teorik ve kavramsal bilgileri değil bu bilgilerin meslek yaşantısında da nasıl kullanılması gerektiğine yönelik uygulama ve araştırmaların  yer aldığı bir eğitim modeli esas alınmıştır. .

Sürekli gelişen ve daima iyiyi arayan bir yüksekokul olarak öğrencilerimizin de çağdaş, yenilikçi, dinamik ve en önemlisi de sorgulayan ve düşünen bireyler olarak yetiştirmeyi ilke edinmiş bir eğitim kurumun yöneticisi olmanın haklı gururunu yaşamaktayım