Genel Bilgi

Bu program Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Matematik ABD Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri)  almaya hak kazanmaktadırlar.

Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı şekilde yürütülmektedir. Tezli program Seminer dersi dahil olmak üzere en az 60 AKTS’lik 8 ders ile Yüksek Lisans tezinden oluşur. Tezsiz program ise 60 AKTS’den az olmamak kaydı ile en az 10 ders ve proje dersinden oluşur. Bu programın amacı ileri seviyede Analiz (Reel Analiz, Kompleks Analiz ve Fonksiyonel Analiz), Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji ve özellikle Uygulamalı Matematik alanında yurtdışında ya da yurtiçindeki herhangi bir Matematik veya yakın bir bölümde Doktora yapacak düzeye erişmiş olarak yetiştirmektir. Ayrıca ülkemizin kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu iyi yetişmiş, üretken, araştırmacı ve bilim dünyasına katkıda bulunacak zinde beyin güçlerini hazırlamak.

Bu programı başarıyla tamamlayanlar çeşitli üniversitelerde kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Matematikçi olarak görev alabilirler. Programın öğrencileri yönetmeliğin ön gördüğü koşulları (derse devam vb.) yerine getirmek zorundadırlar.