Genel Bilgi

Doktora programımız, Yüksek Lisansını tamamlamış, araştırma-geliştirme çalışmalarını devam etmeyi planlanmış ve akademisyenliği hedeflemiş öğencilerin desteklenerek, özgür ve nitelikli bir ortamda bilimsel çalışmalarını ve elde edilen bilimsel-sanatsal bulguların kamuoyunda paylaşmalarını sağlamak amacındadır.

Kuram-uygulama bütünselliğinde, dünya için meslek insanı yetiştirme hedefinde, en iyi şekilde beceri kazanmaları için hem akademik, hem de fiziksel bağlamda tasarım-mimarlık ortamı oluşturmak, çağın koşul ve gereklerine göre ve geleceğe yönelik olarak güncellenen, hızlı değişen dünya koşulları dikkate alan bir dinamik bir yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Nitelikli eğitim-öğretim kadrosunun geliştirilmesine yönelik beklentileri karşılama açısından öğrencilerin daha donanımlı yetişmelerini mümkün kılmak, İçinde bulunduğumuz kenti bir mimarlık laboratuvarı olarak değerlendirerek çalışmaları destekler. Programlar, katı, uzun süreler değişmeyen, bir izlenceyi uygulamak yerine, gelişen güncel bilgi ve ortamlara hızla uyabilmek için esnek yapılandırılan, her türlü değişimi, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri yorumlayan tasarımcı, dinamik, yenilikçi, deneysel bir yapıda sürdürülür.

Bunların yanında hem mimarlık kuram ve uygulamasında, hem de sözü edilen diğer disiplinlerde,  gerçek hayatla ilişkileri kurabilen, belirlenen ölçütler ve hedefler doğrultusunda gelişimi desteklenen bireyler yetişmesi hedeflenmektedir.