Genel Bilgi

Mimarlık bölümünün temel amacı, çağdaş eğitim anlayışı ve uygulamaları ile insanların her türlü gereksinimini karşılayacak yaşam ve kullanım alanlarının planlanması ve projelendirilmesinde katkı sağlayacak çağdaş mimarlar yetiştirmektir. Bölüm mezunları, mimarlık ofislerinde, bunun yanı sıra T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ve belediyelerde iş bulabilirler.