Genel Bilgi

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak sürdürülen İç Mimarlık Yüksek Lisans programı tezli ve tezsiz olarak yürütülmektedir. İç Mimarlık yüksek lisans programı, İç Mimarlık temel alanı çerçevesinde incelenen konulara analitik bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde, geleneksel iç mimarlık eğitimine ek olarak güncel teknik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik analitik düşünebilen, mesleğin gereklerini günümüz şartlarının imkânları dâhilinde kullanabilen, köklü kurumsal kimlik özelliklerimizi diğer bilim dallarından edindiği bilgiler ile harmanlayabilen meslek insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı; yaratıcı ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan, planlayan ve detaylandıran, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş iç mimarlar yetiştirmektir. İç mimarlık alanında uzmanlaşmak isteyen profesyonellere ve akademik kariyer hedefleyen iç mimarlara çeşitli uzmanlık konularında derinlemesine çalışma ve araştırma imkânı tanımak, disiplin için ihtiyaç duyulan nitelikli akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir. Program iç mimarlık mesleğinin doğası gereği disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmesini öngörürken bilim ve sanat arakesitinde analitik düşünce üzerine uzmanlaşmayı amaçlamaktadır.

Program, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programında yer alması gereken tüm güncel ve temel konuları içermekte, bunların bazılarını zorunlu, bazılarını ise seçmeli dersler olarak yüksek lisans öğrencilerine sunmaktadır. Program dört yarıyıl (iki yıl) sürelidir. Her dönem 30 olmak üzere toplam alınması gereken ECTS kredisi 120 ’dir. Programdan mezun olacak öğrencilere verilen unvan, ‘İç Mimari Tasarımda Yüksek Lisans Derecesi’ dir. Programa üniversitelerin Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinden başvurular yapılabilmektedir.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak ya da mesleğin profesyonel uygulama ve yönetim kademelerinde iş bulma şansına sahip olabilmektedirler.