Müfredat

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)
2017-2018 Öğretim Yılı Müfredat Programı

1. Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

T+U+L

Türü

HBMXXX

Alan Seçmeli I

7

3 + 0+ 0

Seçmeli

HBMXXX

Alan Seçmeli II

7

3 + 0+ 0

Seçmeli

HBMXXX

Alan Seçmeli III

7

3 + 0+ 0

Seçmeli

MAKXXX

Alan Seçmeli IV

7

3 + 0+ 0

Seçmeli

Toplam

 

28

 

 

 

 2. Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

T+U+L

Türü

HBMXXX

Alan Seçmeli V

7

3 + 0+ 0

Seçmeli

HBMXXX

Alan Seçmeli VI

7

3 + 0+ 0

Seçmeli

MAKXXX

Alan Seçmeli VII

7

3 + 0+ 0

Seçmeli

HBM524

Seminer

11

0 + 0+ 0

Zorunlu

Toplam

 

32

 

 

 

3. Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

T+U+L

Türü

HBM523

Tez 1

30

0 + 0+ 0

Zorunlu

Toplam

 

30

 

 

 

4. Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

T+U+L

Türü

HBM526

Tez 2

30

0 + 0+ 0

Zorunlu

Toplam

 

30

 

 

 

HESAPLAMALI BİLİM ve MÜHENDİSLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERS LİSTESİ

DERSİNKODU

DERSİN ADI

TÜR

T

U

K

AKTS

HBM501

Hesaplamalı Kimya

S

3

0

3

7

HBM503

Hesaplamalı Bilimlere Giriş

S

3

0

3

7

HBM505

Bilgisayar Grafiği

S

3

0

3

7

HBM507

Termodinamik ve Kinetik

S

3

0

3

7

HBM502

Moleküller Arası Kuvvetler Ve Yüzey Kuvvetleri

S

3

0

3

7

HBM504

Malzemelerde Yüzeyler & Arayüzeyler

S

3

0

3

7

HBM506

Biyomateryaller

S

3

0

3

7

HBM508

Hesaplamalı Fizik

S

3

0

3

7

HBM509

Hesaplama Metotları

S

3

0

3

7

HBM511

Fiziksel Olayların Benzetimi

S

3

0

3

7

HBM513

Simülasyon Modellemesi ve Analizi

S

3

0

3

7

HBM515

Nanomalzeme Üretim Yöntemleri

S

3

0

3

7

HBM517

İleri Matematik

S

3

0

3

7

HBM510

Polimer Mühendisliği

S

3

0

3

7

HBM512

İleri kütle Transferi

S

3

0

3

7

HBM514

Doğrusal Sistem Teorisi

S

3

0

3

7

HBM516

Sistemlerin Modüler Simülasyonu

S

3

0

3

7

MAK551

Optimal Kontrol Teorisi

S

3

0

3

7

MAK510

Modern Kontrol Mühendisliği

S

3

0

3

7

MAK519

Hesaplamalı Isı Transferi

S

3

0

3

7

MAK520

Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği

S

3

0

3

7

MAK501

Triboloji

S

3

0

3

7

MAK502

Mekanik Metalurji

S

3

0

3

7

MAK503

Isıl İşlemler

S

3

0

3

7

MAK504

Malzemelerde Yapı-Özellik İlişkileri

S

3

0

3

7

MAK505

Alaşım Geliştirme

S

3

0

3

7

HBM519

Sayısal Yöntemler I

S

3

0

3

7

HBM518

Sayısal Yöntemler II

S

3

0

3

7

HBM520

Finans Matematiği

S

3

0

3

7

HBM521

Bioinformatik

S

3

0

3

7

HBM522

Bilişsel Biyoloji Algoritmaları

S

3

0

3

7