Genel Bilgi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilerini küreselleşen ve teknolojik olarak gelişen dünya ve haberleşme teknolojilerine uygun olarak yetiştirmek ve onların günümüzde yaygın olan çokuluslu şirketlerde tasarım mühendisi, test mühendisi, yönetici adayı ve yönetici olarak görev almalarını sağlamaktır.

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğretimi, teorik bilgileri, güncel ve pratik deneyimlerle birleştirerek öğrencilere aktarabilen çok yönlü, konusunda uzman, nitelikli ve seçkin bir öğretim kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Program, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programında yer alması gereken tüm güncel ve temel konuları içermekte, bunların bazılarını zorunlu, bazılarını ise seçmeli ders olarak yüksek lisans öğrencilerine sunmaktadır. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği yüksek lisansına sahip kişiler, esas mesleklerinin yanında, genelde aldıkları matematik alt yapı ve kazandıkları analitik düşünce sistematiği ve iş disiplinleri ile kuruluşlarında kaynakların yönetilmesinden başlayarak, proje yönetimlerinin dengeli dağılmasından, etkin kullanımından ve uzmanlar arasındaki işbirliğinin kurulmasından da sorumludur.  Bir örgütün kendi özgün uğraşları yanında, farklı alanlardaki uzmanlarla yönetim arasında bir köprü gibi iletişim görevi de yaparlar. Bunun yanında kuruluşunun elektronik ve haberleşme alanlarındaki iş tasarımı, süreçlerin tanımı, geliştirme, Ar-Ge, iş ölçümü, malzeme yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, kalite kontrol ve iş bilimi alanlarında çalışabilir. Artık radyo, TV, uydu cihazları, finans, danışmanlık, yazılım, turizm sektörlerinde yer alan hizmet işletmelerinde de elektronik haberleşme mühendisleri çalışmaya başlamıştır.

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programını;

• Lisans eğitimlerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği alanlarında tamamlamış olan kişiler,

• Yukarıda belirtilen alanlardan mezun olup akademik yaşama katılmak ve kariyer yapmak isteyenler seçebilirler.

 

Genel Bilgiler

Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi tez/dönem projesi dâhil azami üç yıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler haftanın günlerine yayılmış olarak 19.00–22.00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir.

Eğitim Yeri: Eğitim Sütlüce Yerleşkesinde yapılmaktadır.

Adres: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. B Blok Kat: 4 No: 82 34450 Beyoğlu – İSTANBUL

​Telefon : (0 212) 924 24 44 - 444 2542

Başvuru Dönemleri: Kayıtlarımız Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere yılın iki ayrı periyodunda yapılmaktadır. Başvurular Ağustos ve Ocak aylarında yapılmakta, gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

 

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

Başvuru Tarihleri

Ağustos

Başvuru Tarihleri

Ocak

 

Bilimsel Hazırlık Dönemi:

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında bilimsel hazırlık programı bulunmamaktadır.