Genel Bilgi

Genel Bilgiler

Bilgisayar bilimleri ve teknolojisinde son on yıldaki gelişmeler günlük yaşamı her yönüyle etkilemektedir. Giderek, meslek dalının uzmanlarına olan gereksinme karşılanamayacak düzey ve çeşitliliğe ulaşmıştır.

Ülkemizde, meslek dalının her düzeyinde eğitim verilmektedir. Bununla birlikte, bilgisayar mühendisliğinin donanım ve kuramsal ana bilim dallarında başarı maliyetinin çok yüksek olduğu bir gerçektir.

İyi eğitimli büyük genç kitlesi, yatırım sermayesi eksikliği ve iç pazardaki gereksinme gibi ülkemiz koşulları dikkate alındığında, minimum yatırımla işlendirme, kendi işinin sahibi olma ve yurt dışına açılmada göreli kolaylık nedenleri ile yazılım mühendisliği uzmanlığı çok çekici bir meslek haline gelmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği ana bilim dalındaki teknik gelişmeler arasında, ağ ve Web teknolojileri ile bunlar üzerinde kullanılan uygulama dizgileri başı çekmektedir. Özellikle, İnternet ve Web-tabanlı iş uygulamaları günümüzde iş yapış biçimlerini değiştirmekte birinci etken olmaya başlamıştır. Yazılım mühendisliği uzmanlığı artık ağ-iletişim tabanlı olarak alınacaktır. Bu nedenle, yazılım mühendisliği ve ağ ortamında işlem uzmanlığı birlikte düşünülmelidir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Tezli programda Seminer ve Yüksek Lisans Tezi zorunlu dersler olup, bunların haricinde 21 kredilik 7 tane seçmeli ders alınması gerekmektedir. Tezsiz programda ise Yüksek Lisans Dönem Projesi zorunlu olup, 30 kredilik 10 adet seçmeli ders alınması gerekir.