Genel Bilgi

Anabilim Dalında iki program yürütülmektedir:

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı;
Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, yaygın kullanım alanları ve birçok alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeye geniş katkısı nedeni endüstride, araştırıcı, geliştirici ve üretici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, bilgisayar sistemleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride, araştırma kurumlarında araştırma, geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir.

Açılan dersler; bilgisayar ağları, yeni nesil ağlar, gerçek zamanlı sistemler, dağıtık ve paralel işleme, veri tabanı sistemleri, yazılım mühendisliği, yapay zekâ, veri madenciliği, bulanık (fuzzy) sistemler, görüntü işleme, sistem modelleme konularında yoğunlaşmıştır. Ders havuzu, dünyada bilgisayar ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak yenilenmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Tezli programda toplam 21 kredilik ve 120 AKTS kredilik 7 adet seçmeli ders, Seminer ve Yüksek Lisans Tezi zorunlu dersler alınması gerekmektedir. Tezsiz programda ise toplam 30 kredilik ve 100 AKTS kredilik 10 adet seçmeli ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi zorunlu ders alınması gerekir. 

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler. Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır.

Açılan dersler; programlama dilleri, bilgisayar ve ağ teknolojileri, veri tabanı, veri madenciliği, uzman sistemler, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi, hizmet yönetimi, işletme yönetimi ve teknikleri konuları üzerine odaklanmıştır. Ayrıca, programda öğrencilere veri toplama, veriden bilgi keşfi ve bilgiye dayalı karar destek süreçleri gibi alanlarda ek bilgiler verecek dersler de sunulmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Tezli programda toplam 21 kredilik ve 120 AKTS kredilik 7 adet seçmeli ders, Seminer ve Yüksek Lisans Tezi zorunlu dersler alınması gerekmektedir. Tezsiz programda ise toplam 30 kredilik ve 100 AKTS kredilik 10 adet seçmeli ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi zorunlu ders alınması gerekir.