Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün amacı, bilgisayar sistemleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkin kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride, araştırma kurumlarında araştırma, geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir. Bilgisayar Mühendisliğinin temel Ana Bilim Dalları en basit şekliyle Donanım, Yazılım ve Bilgisayar Bilimleri olarak belirtilebilir. Bilgisayar Bilimleri ana başlığı altında Algoritmalar ve Veri Yapıları, Programlama Dilleri, Evrimsel Hesaplama, İşletim Sistemleri, Bilgi ve Veri Yönetimi, Bilgisayarda Grafik, Görüntüleme ve Çoklu Ortam, Ağ-tabanlı Bilişim ve Akıllı Sistemler gibi birçok alt alan vardır. Bölüm mezunları,  yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği programına girmek, mezun olabilmek ve bu meslekte başarılı olmak isteyenlerin, normalin üstünde bir akademik yeteneğe, üstün sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip olmaları gerekmektedir. Karakter olarak ta dikkatli, sakin, sabırlı olmalıdırlar. Yalnız başına problemleri çözebilmeli, icat etme ve yeni çözümler bulma yeteneğine sahip olmalıdırlar. Büyük problemlerde ve yazılım-donanım geliştirme projelerinde de takım içinde çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdırlar.

Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün Kuruluşu ve Konumu

Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2000-2001 akademik yılında eğitime başlamıştır. Çağın gereklerine ve modern Bilgisayar Mühendisliğinin ihtiyaçlarına daha uygun bir eğitim verebilmek için Mart 2009 tarihinden bu yana yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. İstanbul’un merkezinde, ulaşımı kolay, bilgisayar firmalarının odağında, hızlı ve dinamik yaşayan bir öğrenci kesimine hizmet vermektedir.

Akademik Kadro ve Araştırma Konuları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü konularında uzman genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Bölümde özellikle Yazılım Mühendisliği, Haberleşme Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Yapay Sinir Ağları, Yapay Zeka, Bulanık Mantık ve Modelleme, Veri Madenciliği ve Mikroişlemcili Sistemler konularında bilimsel, akademik ve mühendislik çalışmaları yapan tecrübeli uzman öğretim elemanları bulunmaktadır.

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi

Lisans ve Yüksek Lisans eğitim dili Türkçedir. Öğretim Elemanları tarafından derslerde en güncel Bilgisayar Mühendisliğinin temel İngilizce ders kitapları ve diğer kaynaklar okutulmaktadır.

Yüksek Lisans Eğitimi, Haliç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümün güçlü olduğu alanlardandır. Çalışan ve kendini yenilemek isteyen mühendislere ve mühendislik dışından gelenlere yönelik, akşamları eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz) ve Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans programları vardır. Bu programlarda 100’e yakın öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerin durum, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilere özel bir program hazırlanmakta ve akademik danışmanları tarafından öğrenciler takip edilmektedir.

Misyonumuz

Bilgisayar ve bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, yaratıcı, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, sorumluluk almaktan kaçınmayan, lisans ve lisansüstü seviyede bireyler yetiştiren ve teknoloji ve bilim üreten ve uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Vizyonumuz

Haliç Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği eğitimde öncü ve lider olmayı hedeflemiştir.

Araştırma geliştirme laboratuvar altyapısının oluşturulması ile araştırma ve geliştirme potansiyelini geliştirmek.

Çağdaş ve teknolojik gelişmelere paralel olarak araştırma,  geliştirme ve eğitim altyapısını hızlı bir şekilde ve sürekli olarak geliştirmek.

Birinci derecede amacı, bilgisayar bilimini üretici bir güç haline getirmek ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri daha yakından takip edebilmek olan bölümde temel bilgisayar alt yapısını bu amaca uygun bir şekilde bütün birimlerde oluşturmak ve periyodik olarak yenilemek.

Özellikle Bilgisayar Mühendisliği öğrenimi için giderek önemi artan interaktif eğitim alt yapısını oluşturmak ve teknik donanım, araç ve gereçler olarak daha iyi laboratuvar, ders işleme ve anlatımı ile daha etkin, verimli ve kaliteli eğitim sağlamak.

Endüstrimize ve toplumumuza katkı sağlamak amacı ile, üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak projeler üretmek.

Temelde, yapısında bilgisayar teknolojilerini barındıran ve bu teknolojileri diğer mühendislik dallarından çok daha fazla kullanan bölümümüzde, bu teknolojik olanakların daha fazla öne çıkarılması hedeflenmektedir.

 

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2000-2001
Puan Türü MF-4
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Yerleşke Bilgisi Sütlüce Yerleşkesi

2017-18 Eğitim Döneminde Üniversitemiz aşağıdaki şekilde öğrenci almıştır.

 

Program Adı

Burs Oranı

Hazırlık

Puan
Türü

Kontenjan

Taban Puan

Başarı Sırası

2017-2018

Bilgisayar Mühendisliği

Burslu

İsteğe Bağlı

MF-4

5

371,52157

68.800

Bilgisayar Mühendisliği

% 50

İsteğe Bağlı

MF-4

31

240,72189

238.000

Bilgisayar Mühendisliği

% 25

İsteğe Bağlı

MF-4

14