Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yrd.Doç.Dr. NEŞE ERDÖL
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma / İşletme Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Gölcük /
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Büyükdere Cd.No:101 Mecidiyeköy-İstanbul
TELEFON
:
2125889477 Dahili:
FAKS
:
2125303535
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1987
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Atatürk İLkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü , 1990
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Atatürk İLkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
Yayın Listesi
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
"Nevruz'un Türk Kültür Hayatındaki Yeri ve Önemi", Jeopolitik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yaz-2004,Sayı:11

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
"Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Sağlığın Sorunlaru (1920-1923) ve Çözüm Politikaları", Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938) 6-9 Kasım 2007,Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Türk Tıp Tarihi Kurumu